xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Blomsten

Blomsten er et redskab til at forstå og arbejde med de fem grundlæggende psykologiske behov hos en person.

VIDEN OG INSPIRATION 22 JUN 2022

Du kan bruge Blomsten, når du vil arbejde systematisk og dybdegående med borgernes trivsel. Blomsten symboliserer de fem grundlæggende psykologiske behov, som alle mennesker har. Det er svært at få opfyldt sine psykologiske behov, når man har demens eller andre kognitive funktionsnedsættelser. Derfor er det jeres opgave som personale at hjælpe borgeren med at opfylde behovene gennem personcentreret omsorg. Blomsten er en central model i teorien om personcenteret omsorg.

Sådan kan du bruge modellen:

Print refleksionskortet og tag det med i en beboerkonference eller en anden form for møde, hvor I drøfter en borgers trivsel. Gennemgå de fem psykologiske behov for at drøfte og forstå den konkrete borgers adfærd eller mistrivsel. Hvilke psykologiske behov kan I få øje på, at borgeren ikke fårdækket? Metoden kan evt. bruges sammen med Isbjerget, Domænemodellen og At åbne fortællingen op 

Kig i Demenshåndbogen om personcenteret omsorg(s. 34-40), for at læse mere om Blomsten og læse cases, hvor Blomsten bliver brugt.

Du kan også se denne korte film, hvor modellen forklares:

 

Ønsker du en trykt version? 

Vi kan desværre ikke tilbyde trykte eksemplarer af refleksionskortene, men vi sender gerne trykfilerne, så du selv kan få dem trykt ved et trykkeri. Skriv til vaerdighed@sst.dk for at få trykfilerne tilsendt.