xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Beboerkonferencen

Beboerkonferencen er en systematisk mødeform, hvor ledere og medarbejdere mødes for at blive klogere på en borger ved sammen at fortælle, lytte og reflektere gennem en struktureret proces.

VIDEN OG INSPIRATION 22 JUN 2022

På Beboerkonferencen deltager en facilitator og fem til ti medarbejdere på tværs af faggrupper og vagtlag. Mødet følger en fast dagsorden og vil typisk vare 1½ time. Omdrejningspunktet er fortællinger fra to medarbejdere om en eller to aktuelle situationer med en udvalgt borger eller en konkret situation, som opleves svær. Undervejs i mødet inddrages deltagernes forskellige faglige perspektiver og forskellige værktøjer, der skal sikre, at man kommer hele vejen rundt om borgeren.

Hent håndbogen ”Beboerkonferencen i praksis” Hør hvordan to sosu-assistenter oplever beboerkonferencen Hør hvordan en teamleder og en demenskoordinator oplever beboerkonferencen