xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

En værdig død - Temadag om værdighed i den sidste tid - København

Videnscenter for værdig ældrepleje inviterer til temadag, hvor vi sætter fokus på den sidste tid. Hvordan kan vi i ældreplejen og som medarbejdere skabe rum for de nødvendige samtaler, og gennem personcentret omsorg støtte borgeren og de pårørende til selvbestemmelse, livskvalitet og værdighed i den sidste fase af deres liv? Temadagen tager afsæt i konkrete og praksisnære eksempler og metoder fra både plejecentre og hjemmepleje, så deltagerne kan gå hjem med ny inspiration til arbejdet.

Indhold

På dagen vil der være faglige oplæg og fælles refleksioner med afsæt i følgende temaer:

 

Rammerne for en værdig sidste tid

Fokus på værdighedsbegrebet og den sidste livsfase som en naturlig del af livet: hvordan skabes rammerne for den sidste tid hos jer? Hvem taler med borgeren og de pårørende om deres ønsker og behov? Desuden præsentation af kendte metoder i arbejdet med værdighed.

 

At sikre borgerens selvbestemmelse og livskvalitet gennem samtaler om døden

Fokus på samtaler om døden og etiske perspektiver med udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ønsker - både for ældre på plejecentre, midlertidige døgnpladser og i eget hjem.

Deltagere

Alle typer af faggrupper i ældreplejen, der er tæt på praksis og borgerne i deres dagligdag, og som ønsker inspiration og input til arbejdet med værdighed i borgernes sidste livsfase. Alle typer af medarbejdere i hjemmepleje og fra midlertidige pladser er velkomne, såsom social- og sundhedshjælpere, social-og sundhedsassistenter, sygeplejersker og terapeuter. Vi anbefaler, at man deltager flere fra samme arbejdsplads.


Praktisk

Arrangementet er gratis, men der er et begrænset antal pladser, som derfor fordeles efter først-til-mølle-princip. 

Tilmeld dig her