xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sådan bliver du vaccineret

Vaccinationsprogrammet mod covid-19 er afrundet for denne sæson. Det er fortsat muligt at blive vaccineret, hvis du ønsker det.

Hvis du ønsker at blive vaccineret mod covid-19, kan du:

 1. Hvis du ikke har et oprettet vaccinationsforløb på vacciner.dk, kan du blot møde op på et vaccinationssted.

 2. Få hjælp fra din region til at bestille tid eller til at ændre på din tidsbestilling.

  Du kan finde det direkte nummer til din region her:
 • Region Hovedstaden - Telefon 38 66 00 00
 • Region Sjælland - Telefon 70 20 42 33
 • Region Syddanmark - Telefon 99 44 07 17, tast 1
 • Region Midtjylland - Telefon 70 23 24 15
 • Region Nordjylland - Telefon 97 64 84 63 

Du har også mulighed for at blive vaccineret hos en praktiserende læge eller ved private vaccinationscentre.

Se, hvor du kan blive vaccineret

Praktiske spørgsmål om vaccination

1. Hvilke intervaller skal der være mellem mine vaccinationer?

Herunder kan du se, hvilket interval, der skal være mellem dine vaccinationer. Det er vigtigt at overholde intervallet mellem dine stik for at opnå fuld effekt at vaccinationerne.

Vaccinen fra Pfizer-BioNTech

2. vaccinestik skal gives mellem dag 21 og 42.

 • Hvis dit 2. stik undtagelsesvist ikke kan gives senest dag 42 (fx pga. akut sygdom), gives 2. stik så hurtigt som muligt, og der kan forventes effekt efter 2. stik, men det er ikke dokumenteret.
 • Modtager du undtagelsesvist 2. stik mindre end 19 dage fra 1. stik, medregnes denne ikke, og det vil være nødvendigt med et ekstra stik (dvs. et 3. stik). Det 3. stik skal gives med det anbefalede interval (dvs. 21-42 dage efter det sidste stik) eller snarest muligt derefter.

3. vaccinestik skal gives tidligst 140 dage fra 2. stik.

Nogle personer med svært nedsat immunforsvar tilbydes på nuværende tidspunkt et 4. stik. Det skal gives tidligst tre måneder fra 3. stik.

Vaccinen fra Moderna

2. vaccinestik skal gives mellem dag 28 og 43.

 • Hvis dit 2. stik undtagelsesvist ikke kan gives senest dag 43 (fx pga. akut sygdom), gives 2. stik så hurtigt som muligt, og der kan forventes effekt efter 2. stik, men det er ikke dokumenteret.
 • Modtager du undtagelsesvist 2. stik mindre end 25 dage fra første stik, medregnes dette ikke, og det vil være nødvendigt med et ekstra stik (dvs. et 3. stik). Det 3. stik skal gives med det anbefalede interval (dvs. 28-43 dage efter det sidst givne stik) eller snarest muligt derefter.

3. vaccinestik skal gives tidligst 140 dage fra 2. stik.

Nogle personer med svært nedsat immunforsvar tilbydes på nuværende tidspunkt et 4. stik. Det skal gives tidligst tre måneder fra 3. stik.

Vaccination med vaccinen fra AstraZeneca og Pfizer-BioNTech eller Moderna

Det anbefales, at personer, som har fået 1. stik med vaccinen fra AstraZeneca, modtager 2. stik med en enkelt dosis mRNA-vaccine ca. 12 uger efter 1. stik med vaccinen fra AstraZeneca.

 • Hvis dit 2. stik undtagelsesvist ikke kan gives efter 84 dage (12 uger), gives 2. stik så hurtigt som muligt. Det er ikke nødvendigt, at du får 2. stik præcist 12 uger efter 1. stik. Du kan få vaccinen lidt før og lidt efter, og stadig få samme gavnlige effekt. Når du har fået dit 2. stik, vil du efter 14 dage opnå fuld effekt af 2. stik.
 • Modtager du undtagelsesvist 2. stik mindre end 26 dage fra 1. stik, medregnes denne ikke og det vil være nødvendigt med en ekstra dosis vaccine (dvs. en 3. dosis). Den 3. dosis skal gives med det anbefalede interval for den mRNA-vaccine, du har modtaget.

3. vaccinestik skal gives tidligst 140 dage fra 2. stik.

Nogle personer med svært nedsat immunforsvar tilbydes på nuværende tidspunkt et 4. stik. Det skal gives tidligst tre måneder fra 3. stik.

Læs mere om revaccination 

 

2. Kan jeg selv vælge hvilke vaccinetype, jeg ønsker at blive vaccineret med?

Er du blevet inviteret til vaccination, vil du på forhånd være tildelt et vaccinationsforløb med en bestemt vaccinetype. Det er muligt at blive vaccineret med en anden type vaccine, end den du er inviteret til vaccinationsforløb med.

Du skal blot møde op til den tid, som du har booket. Her vil vaccinatøren på selve vaccinationsstedet tildele dig den type vaccine, som du ønsker. Du skal ikke ringe til de regionale hotlines for at lave om på vaccinationsforløbet inden vaccinationen.

Når du bliver tilbudt et 3. stik, så vil du skulle vaccineres med samme type vaccine, som du har fået ved 1. og 2. stik.

De to vacciner mod covid-19, der indgår i det generelle vaccinationsprogram – vaccinen fra Moderna (Spikevax®) og vaccinen fra Pfizer-BioNTech (Comirnaty®) - anses som ligeværdige. Vaccinerne bygger på samme teknologi, og de er begge både sikre og yderst effektive. Du kan læse mere om vaccinerne på denne side.

 

Spørgsmål om vaccination

1. Kan jeg blive vaccineret, hvis jeg er syg?

Hvis du har feber på 38 grader eller derover eller har en akut alvorlig infektion som fx lungebetændelse, skal vaccinationen udskydes.

Du kan godt blive vaccineret, hvis du fx blot har let temperaturstigning eller lette infektioner som fx forkølelse, men overvej altid, om du kunne have covid-19. 

2. Kan jeg blive vaccineret, hvis jeg venter svar på covid-test?

Du kan som udgangspunkt godt blive vaccineret mens du venter svar på en covid-test. Hvis du er isolation må du vente med vaccination til din isolation ophører.

3. Kan jeg blive vaccineret, hvis jeg har eller har haft covid-19?

Du kan ikke blive vaccineret, mens du har COVID-19, men du kan godt blive vaccineret, hvis du tidligere har haft COVID-19.

Hvis du har haft COVID-19, anbefaler vi, at du venter med at blive vaccineret til én måned efter du er blevet rask. Bliver du syg med COVID-19 mellem 1. og 2. stik anbefaler vi, at du venter med at få 2. stik til 1 måned, efter du er blevet rask.

4. Kan vaccination mod covid-19 have indflydelse på testresultatet for PCR-test, antistoftest eller hurtigtest (antigentest)?

Vaccination mod covid-19 har ingen indflydelse på testresultatet for hverken PCR-test eller hurtigtest (antigentest). Vaccinationen kan have betydning for resultatet af en antistoftest.

5. Bør jeg få taget en antistoftest efter vaccination?

Vacciner aktiverer immunforsvaret og der dannes antistoffer og cellulær immunitet, herunder hukommelsesceller, som beskytter mod virus. De fleste vaccinerede personer vil danne antistoffer, som fx kan måles vha. en antistoftest. Den cellulære immunitet kan dog ikke på samme måde måles ved en sådan test.

En måling af antistoffer måler derfor ikke hele immunforsvarets reaktion på vaccinen. Hvis der ikke kan måles antistoffer i blodet, er det derfor ikke ensbetydende med, at der er manglende effekt af vaccinen.

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke rutinemæssige målinger af antistoffer i blodet efter vaccination mod covid-19.

Opdateret 26 APR 2022