xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sundhedsplaner

I hver af de fem regioner har regionsrådene til opgave at udarbejde en sundhedsplan, som er en samlet plan for tilrettelæggelsen af regionens virksomhed på sundhedsområdet. Sundhedsplanerne er planer over hver af de fem regioners samlede tilbud, visioner og planer på sundhedsområdet. En sundhedsplan dækker typisk en valgperiode, og undervejs i perioden kan der komme revisioner eller ændringer af planerne.

Emner