xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Nøgletal

Kort overblik over sundhedsstyrelsens nøgletal, som udgifter, finansieringsgrundlag og HR-tal.

Udgifter

Sundhedsstyrelsen afholdt i 2018 udgifter på vores egen finanslovshovedkonto (§ 16.11.11) på 203,8 mio. kr. Herudover administrerede Sundhedsstyrelsen tilskudskonti mv. for 524,1 mio. kr.

Udgifter på tilskudskonti er finansieret af staten gennem bevillinger på finansloven. Udgifterne på Sundhedsstyrelsens hovedkonto (§ 16.11.11) er finansieret dels af staten gennem nettobevilling på finansloven, dels af andre myndigheder og private virksomheder gennem gebyrindtægter mv.

Finansieringsgrundlag

Sundhedsstyrelsens finansieringsgrundlag på § 16.11.11 i 2018. Mio. kr.

Nettobevilling fra staten 171,8            
Gebyrindtægter vedr. strålebeskyttelse 
Røntgenapparatur og strålekilder fra offentlige institutioner og private virksomheder
18,8 
Indtægtsdækket virksomhed 
Vedr. persondosimetri (måling af stråling) fra offentlige institutioner og virksomheder
7,1
Indtægter fra EU 
Narkotikaovervågningsprojekt
0,6

HR tal

Sundhedsstyrelsen er en styrelse under Sundhedsministeriet og har ca. 200 ansatte, der arbejder i åbne kontormiljøer på to adresser i Hovedstadsområdet. Sundhedsstyrelsens enhed for strålebeskyttelse har kontorfaciliteter i Herlev, med bl.a. laboratorie- og strålebeskyttelsesanalyser. Resten af Sundhedsstyrelsen har adresse på Islands Brygge i København. Vi har bofællesskab med Styrelsen for Patientsikkerhed og Lægemiddelstyrelsen i tre bygninger på Islands Brygge. Yderligere oplysninger findes under Kontakt.

Faglighederne i Sundhedsstyrelsen spænder vidt, og vores største faggrupper er nævnt nedenfor. Yderligere oplysninger om medarbejdere findes i Telefonbogen.

  • Jurister, økonomer
  • Administrativt kontoruddannede
  • Magistre
  • Folkesundhedsvidenskabsuddannede
  • Læger
  • Tandlæger
  • Fysikere
  • Ingeniører
  • Sygeplejersker
  • Journalister

I Sundhedsministeriets koncern er der etableret en række koncernfunktioner, som servicerer institutioner i koncernen. Sundhedsstyrelsen varetager koncernregnskabsfunktionen.

Opdateret 21 JAN 2021