xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Lægefaglige videreuddannelser

Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for administration og kvalitetssikring af en række lægefaglige videreuddannelser. Vi tilrettelægger tilmeldingsprocedurer, udarbejder målbeskrivelser og varetager inspektorordningen på alle lægelige videreuddannelsessteder.

Læger uddannet på de fire universiteter fortsætter med at uddanne sig i videreuddannelsen til speciallæge i et af de 39 lægespecialer.

Første del af videreuddannelse er den kliniske basisuddannelse, som efterfølges af speciallægeuddannelse, som består af et introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

Videreuddannelsen foregår ved ansættelser på sygehuse, i speciallægepraksis og hos alment praktiserende læger.

I videreuddannelsen gennemfører lægen også en obligatorisk kursusrække, som består af generelle kurser, specialespecifikke kurser og et forskningstræningsmodul.

Opdateret 02 MAJ 2019