xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Akutområdet

Sundhedsstyrelsen udarbejder anbefalingerne for de akutte sundhedstilbud, som er den hjælp du får i sundhedsvæsenet, når du bliver ramt af skader, ulykker eller sygdom, der kræver en omgående indsats.

Formålet med Sundhedsstyrelsens anbefalinger er at sikre, at patienter også i fremtiden oplever, at de får den nødvendige hjælp, når de har akut behov for hjælp i sundhedsvæsenet, og at de får en høj og ensartet kvalitet, uanset hvor i landet de bor. Samtidig skal arbejdet sikre, at der er sammenhæng i de tilbud, som patienterne får.

Sundhedsstyrelsen har i oktober 2020 udarbejdet nye anbefalinger til akutområdet i de næste ti år, og de erstatter tidligere anbefalinger på området fra 2007 og 2009.

Anbefalingerne fra oktober 2020 tager højde for udviklingen af sundhedsvæsnet de seneste 10 år, og peger samtidig på, hvordan vi kan videreudvikle det nuværende gode og solide akuttilbud i Danmark, så alle borgere får et akuttilbud af høj faglig kvalitet, uanset hvor i landet, du bor.

Læs mere om anbefalingerne under Viden

Anbefalingerne er blevet udarbejdet i en proces med inddragelse af lang række af fagfolk og interessenter på området, som har rådgivet Sundhedsstyrelsen. Der har blandt andet været nedsat en tværgående følgegruppe og en tværgående faglig arbejdsgruppe, som du kan læse mere om her:

Følgegruppe

Faglig arbejdsgruppe

Udarbejdelse af anbefalingerne

Opdateret 20 JUL 2021