xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sundheds­væsen

Sundhedsstyrelsen spiller en central rolle i planlægningen af sundhedsvæsenet. Vores mål er at skabe gode rammer for det samlede sundhedsvæsen – både inden for det primære sundhedsvæsen og på sygehusene.

Overvågning sygehus

Sundhedsvæsenet skal indrettes og løbende tilpasses så det på bedst mulig vis kan håndtere sundhedsproblemer og sygdomme i befolkningen. En række faktorer spiller ind – demografien, forekomsten af sygdomme, udviklingen i sygdomsmønstre, medicinske og teknologiske muligheder, befolkningens helbredstilstand og befolkningens forventninger og ønsker.

Sundhedsvæsenets rammer – strukturer, organisering og opgaveløsning – skal løbende tilpasses, så sundhedsvæsenet kan imødekomme udviklingen.

Sundhedsstyrelsen har både opgaver i relation til sygehuse og det primære sundhedsvæsen. Det er samtidig væsentligt, at patienten oplever, at indsatsen er sammenhængende og koordineret.

Sundhedsstyrelsen har også en række særlige rådgivningsopgaver i forhold til regionernes og kommunernes udarbejdelse af sundhedsaftaler og sundhedsplaner.

Sundhedsstyrelsen står desuden for administrationen og udviklingen af kvaliteten for en række uddannelser som fx speciallæger og specialtandlæger. Det er også styrelsen, der udarbejder prognoser for udbuddet af læger, speciallæger, tandlæger og specialtandlæger i Danmark. 

Opdateret 27 NOV 2019