xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Funktionelle lidelser

Sundhedsstyrelsen har gennem flere år haft fokus på at forbedre sundhedsvæsenets tilbud til patienter med funktionelle lidelser.

I 2018 udgav Sundhedsstyrelsen rapporten ”Funktionelle Lidelser – anbefalinger til udredning, behandling, rehabilitering og afstigmatisering”. I den lægger vi sporene til en forbedring af sundhedsvæsenets tilbud til mennesker med funktionelle lidelser. Regionerne har fulgt op på rapporten og besluttet at etablere specialiserede udrednings- og behandlingstilbud til patienter med funktionelle lidelser i alle regioner.

Sundhedsstyrelsen ønsker med en række aktiviteter i de kommende år at fastholde den positive udvikling og understøtte implementering af anbefalingerne i praksissektoren, regioner og kommuner. Vi vil bl.a. understøtte udviklingen af de specialiserede behandlingstilbud i specialeplanen. Vi vil udvikle materiale med viden og værktøj om funktionelle lidelser til de praktiserende læger, samt materiale til information og oplysning til patienter og pårørende. Endelig er der behov for at øge viden om funktionelle lidelser blandt sundhedsprofessionelle, og Sundhedsstyrelsen vil arbejde for at styrke undervisningen herom på sundhedsuddannelserne og i relevante efteruddannelsestilbud.

Opdateret 24 SEP 2019