xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Erhvervet hjerneskade

Knap 230.000 mennesker i Danmark lever med en erhvervet hjerneskade, og de har vidt forskellige og ofte komplekse behov for genoptræning og rehabilitering. Det stiller store krav til koordineringen af indsatser. Sundhedsstyrelsen har fokus på at understøtte indsatserne til mennesker med erhvervet hjerneskade, bl.a. ved at udarbejde retningslinjer og vejledninger

Den akutte behandling af erhvervede hjerneskader er styrket i de senere år, og det betyder, at flere i dag overlever alvorlige traumer og sygdomme i hjernen. Det stiller også nye krav til rehabiliteringen af mennesker med en erhvervet hjerneskade.

Sundhedsstyrelsen udarbejder materialer, der understøtter genoptræning og rehabilitering af voksne samt børn og unge med en erhvervet hjerneskade. Vi har bl.a. udarbejdet tværsektorielle anbefalinger, herunder forløbsprogrammer, som beskriver den samlede interdisciplinære, tværsektorielle og koordinerede indsats, samt visitationsretningslinjer, hvis formål er at understøtte, at patienterne tilbydes en indsats på det rette specialiseringsniveau.

Sundhedsstyrelsen har særligt fokus på børn og unge med en erhvervet hjerneskade. Her er organiseringen af genoptræning og rehabilitering særligt kompleks, dels fordi der er tale om en lille patientgruppe, og dels fordi hjerneskaden er sket på et tidspunkt, hvor hjernen endnu ikke er fuldt udviklet. Det stiller store krav til de fagfolk, der skal hjælpe børnene og de unge. Derfor har vi udarbejdet en række materialer specifikt rettet mod denne patientgruppe, som har til formål at understøtte koordineringen og organiseringen af indsatserne.

Læs mere om hjerneskade
Opdateret 24 MAR 2021