xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Diabetes

I 2017 udgav Sundheds- og Ældreministeriet Den Nationale Diabeteshandlingsplan. Sundhedsstyrelsen spiller en central rolle i arbejdet med at implementere handlingsplanens 12 initiativer. Vi har udarbejdet faglige anbefalinger til sundhedsprofessionelle om opsporing, behandling, rehabilitering og opfølgning af mennesker med diabetes.

I forhold til diabetes er Sundhedsstyrelsens arbejde først og fremmest rettet mod sundhedsprofessionelle, og fagfolk på området, både i regioner, kommuner og almen praksis. Vi samarbejder også med andre aktører på området, fx Diabetesforeningen, om at skabe bedre rammer om forebyggelse af diabetes og opsporing og behandling af de mennesker, der er i risiko for, eller som allerede har udviklet diabetes.

Hovedparten af arbejdet sker med udgangspunkt i Den Nationale Diabeteshandlingsplan 2017-2020, som har fokus på:

  • Diabetes skal forebygges og opdages tidligere
  • Styrket indsats for børn og unge med diabetes
  • Behandlingen skal indrettes efter den enkelte
  • Alle patienter med diabetes skal have adgang til behandling af samme høje aktivitet

Læs mere om Den Nationale Diabeteshandlingsplan 2017-2020

Opdateret 06 AUG 2020