xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Patientforløb

For den enkelte borger er det afgørende, at man oplever en sammenhæng i mødet med sundhedsvæsenet – lige fra man opsøger sin praktiserende læge til man evt. kommer i behandling eller senere skal have genoptræning efter endt sygdomsforløb. Det betyder fx, at de enkelte led i sundhedsvæsenet udveksler relevant information og arbejder i samme retning for at sikre patienten det bedste forløb.

I Sundhedsstyrelsen arbejder vi med de forskellige dele af et patientforløb, herunder udredning, behandling og rehabilitering. Du kan her finde viden om hvilke typer af patientforløbsbeskrivelser, vi arbejder ud fra og eksempler på arbejdet.

Du kan også læse mere om hvilke fokusområder og konkrete opgaveområder vi for tiden arbejder med i Sundhedsstyrelsen.

Tværsektorielle forløb

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet anbefalinger for tværsektorielle forløb på en række sygdomsområder.

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for:

Opdateret 27 NOV 2019