xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Ulighed i sundhed

Sundhedsstyrelsen arbejder med at synliggøre, hvordan social ulighed kommer til udtryk i befolkningens sundhed og sygdom. Det er også vores opgave at bidrage til mere lighed i sundhed i arbejdet med forebyggelse, behandling, rehabilitering og pleje, ved at der tages højde for borgere og patienters forskellige udgangspunkt og behov.

Social ulighed i sundhed er betegnelsen for det faktum, at sundhed og sygdom er systematisk skævt fordelt. Det betyder, at social position har betydning for borgernes levevilkår og sundhed, somatiske og psykiske sygdomme samt middellevetiden. Nogle grupper i befolkningen bliver med andre ord tidligere syge, mærker større konsekvenser af sygdommen og dør i en tidligere alder end andre.

Sundhedsstyrelsen varetager en række aktuelle projekter og puljer, der på forskellig vis sætter fokus på følgerne af social ulighed i sundhed.

Målrettet opsporing af mennesker med øget risiko for type 2-diabetes

I sommeren 2019 bevilgede vi midler til fem kommunale projekter, der alle har til opgave at afprøve nye anbefalinger for målrettet opsporing af type 2-diabetes. Der er en betydelig ulighed i sundhed knyttet til type 2-diabetes, og formålet med projektet er, at mennesker med høj risiko for at udvikle diabetes hurtigere bliver diagnosticeret.

Iværksættelse af målrettet identifikation af personer med type 2-diabetes i kommunerne 

Tidlig indsats for sårbare familier

17 kommuner modtog i 2017 midler fra satspuljen 2017-2020 til projekter, der skal mindske ulighed i sundhed og negativ social arv gennem en styrket sundhedsplejeindsats over for sårbare og udsatte børn og familier.

13 kommuner skal arbejde med at udvikle sundhedsplejens tidlige indsats og det tværfaglige samarbejde. De 13 kommuner er Brønderslev, Favrskov, Furesø, Halsnæs, Herning, Horsens, Lyngby-Taarbæk, Ringkøbing-Skjern, Ringsted, Skanderborg, Sønderborg, Vejen og Vordingborg.

Fire kommuner skal arbejde med at udvikle samarbejdet mellem sundhedsplejersker og pædagoger. De fire kommuner er Faxe, Fredericia, Frederikssund og Hedensted.

Pulje: Tidlig indsats for sårbare familier

Tidlig indsats for sårbare familier. Afdækning af kommunernes indsats til gravide, spæd- og småbørn og deres forældre med udgangspunkt i sundhedsplejens ydelser

Rapport om social ulighed i sundhed og sygdom

I en kommende rapport der hedder ”social ulighed i danskernes sundhed og sygdom” bliver ulighed opgjort på en række sundheds- og sygdomsparametre kombineret med borgernes uddannelsesbaggrund. Rapporten udkommer første gang i foråret 2020 og udgives efterfølgende hvert fjerde år. Formålet er at følge udviklingen i sociale forskelle i sundhed og sygdom og formidle dette til de sektorer, der er ansvarlige for sundhedsområdet. Rapporten vil blive fulgt op af en konference i 2020.

Opdateret 18 NOV 2019