xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sådan arbejder vi med kampagner

Når vi formidler viden om sundhed i vores kampagner og informationsindsatser, er vi meget opmærksomme på, hvordan vi når ud med vores budskaber på den mest hensigtsmæssige måde. Derfor tilslutter vi os ”Kodeks for god sundhedsformidling”.

For at kvalitetssikre vores kampagner og give retning for vores kommunikation har vi udarbejdet en række principper for arbejdet med kampagner. Vi tilstræber at leve op til principperne, og vi arbejder hele tiden på at udvikle og forbedre vores indsats.

Principper for Sundhedsstyrelsens kampagnearbejde

 • Vi tager udgangspunkt i målgruppen
  • Vi udarbejder målgruppeanalyser
  • Vi målgruppesegmenterer
  • Vi inddrager målgruppen
  • Vi tager udgangspunkt i målgruppens livsverden og møder dem, der hvor de er, både i vores henvendelsesform og i vores mediestrategi og medievalg.

 • Vi er positive og anerkendende i vores kommunikation – ”Ingen løftede pegefingre”.
  • Vi har fokus på at fremme motivationen for adfærdsændring og for at styrke dialog og interaktion.

 • Vi arbejder holdningsbearbejdende og refleksionsskabende med sociale normer i vores kommunikation.
  • Vi er ikke bange for at være normative og at have en holdning.
  • Vi arbejder med normerne bag en given adfærd, frem for risikofaktoren isoleret set, fx flertalsmisforståelser, sociale normer, socialt pres, for-forståelser og flertalsmisforståelser.

    

 • Vi er modige og er ikke bange for at ”gå til kanten”, hvis nødvendigt for at nå målgruppen.
  • Vi er ikke bange for at italesætte følsomme eller tabuiserede emner.
  • Vi er kreative og nytænkende i valg af kommunikative greb og vi er ikke bange for at være ”first movers”.

    

 • Vi arbejder med hjælpeafsendere
  • Vi bruger pressen strategisk, når der er behov for det. (Pressen som hjælpeafsender).
  • Vi samarbejder med andre aktører, som har adgang til målgruppen via andre kontaktpunkter/kanaler og som de lytter til. Forskellige hjælpeafsendere har forskellige styrker, det er vi bevidste om.
  • Vi er opmærksomme på vores brands fordele og begrænsninger.

   

 • Vi måler vores kampagneaktiviteter
  • Vi monitorerer vores aktiviteter med henblik på justering/forbedring af indsats (undervejs og fremadrettet)
  • Vi opstiller mål og KPI’er

    

 • Vores kampagner er en del af en flerstrenget, sammenhængende indsats
  • Vi er opmærksomme på, at kampagner er særligt egnede til videns- og holdningsbearbejdning og har størst effekt i samspil med andre typer indsatser.
Opdateret 28 JAN 2020