xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Indberetningspligter

I forbindelse med behandling af stofmisbrug har de relevante myndigheder, fagfolk eller behandlingsinstitutioner en række indberetningspligter. De indberettede oplysninger bruges bl.a. af Sundhedsstyrelsen til at analysere udviklingen i stofmisbrugsbehandlingen.

Alle indberetninger samles i Stofmisbrugsdatabasen (SMDB). SMDB er en fælles indberetningsløsning for en række registre for behandling af personer med et stofmisbrug i Danmark (SIB og Kvalhep, VBGS og DanRIS). De enkelte registre er selvstændige, og der er således alene tale om en administrativt fælles indberetningsløsning til brug for forskellige myndigheder – herunder til Sundhedsstyrelsen.

Stofmisbrugsdatabasen (Danmarks Statistik)

Overvågning af narkotikasituationen

Opdateret 07 MAJ 2019