xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Stoffer

Det overordnede mål for den danske narkotikapolitik er at begrænse tilgangen af nye stofbrugere mest muligt, at begrænse udbredelsen af stoffer mest muligt, og at tilbyde behandling og mindske skaderne af den brug, der trods alt finder sted. Sundhedsstyrelsen varetager de statslige opgaver omkring forebyggelse og behandling af stofmisbrug, og vi overvåger den samlede narkotikasituation i Danmark.

Indsatsen mod stofbrug består dels af forebyggelse og behandling, og dels af kontrol gennem politi og retsvæsen. Da stofbrug er et sammensat problem, skal indsatsen ske på tværs af fag- og sektorgrænser, og opgaven skal løses i samarbejde mellem de lokale og regionale myndigheder, de statslige myndigheder på sundheds-, social- og justitsområdet samt de statslige toldmyndigheder.

Forebyggelse

På forebyggelsesområdet varetages de statslige opgaver af Sundhedsstyrelsen, som også overvåger og sikrer, at nye tendenser og stofproblemer identificeres og formidles. Det er kommunerne, der er ansvarlige for den konkrete forebyggelsesindsats, mens Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for at bidrage til metodeudvikling, som sammen med rådgivning og vejledning i øvrigt formidles til det lokale plan.

Behandling af stofmisbrug

Sundhedsstyrelsen varetager endvidere de statslige opgaver i forhold til den lægelige indsats i forhold til behandling af stofmisbrug. Styrelsen er bl.a. ansvarlig for fastsættelsen af faglige retningslinjer for den konkrete lægelige behandling, som kommunerne er ansvarlige for. Endvidere er styrelsen ansvarlig for at overvåge behandlingsindsatsen og for opfølgning af indsatsen i forhold til kommunerne.

Overvågning af narkotika

Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for den samlede narkotikaovervågning, for udarbejdelse af surveys og undersøgelser af stofbruget i befolkningen samt stofmarkedet.

For at følge med i de ”klassiske” men også nye stoffer på markedet og samle viden om hvad pulver, væsker og tabletter på det illegale marked, reelt indeholder, samarbejder Sundhedsstyrelsen med Rigspolitiet, politi, SKAT og retskemiske institutter om en løbende overvågning.

Overvågningen giver også hurtig information om nye psykoaktive og misbrugspotentielle stoffer på markedet, der bl.a. gør myndighederne i stand til at risikovurdere, indstille og kontrollere stoffer løbende, der endnu ikke er reguleret.

Opdateret 07 MAJ 2019