xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Mental sundhed

Sundhedsstyrelsen arbejder ud fra WHO’s definition af mental sundhed som en tilstand af velbefindende, hvor individet kan udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer og stress samt indgå i fællesskaber med andre mennesker.

Mennesker, der over længere tid har lav grad af mental sundhed, har højere risiko for at udvikle somatiske sygdomme (fx hjertekarsygdom) og psykiske sygdomme (fx depression og angst), og de dør generelt tidligere end mennesker, der trives godt mentalt. Længere varende lav grad af mental sundhed er derfor en alvorlig og selvstændig risikofaktor.