xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Fysisk aktivitet

Sundhedsstyrelsen varetager en række opgaver omkring fremme af fysisk aktivitet. Vi udarbejder bl.a. anbefalinger til befolkningen og giver rådgivning til sundhedsprofessionelle.

Sundhedsstyrelsen har en væsentlig rolle blandt de mange aktører i det danske samfund, der arbejder på at få danskerne til at blive mere fysisk aktive. Vi sætter bl.a. den overordnede ramme med vores anbefalinger for fysisk aktivitet for børn og unge (5-17 år), voksne (18-64), ældre (65+) samt gravide. Sideløbende hermed undersøger vi jævnligt, hvordan det står til med danskernes fysiske aktivitet, fx senest i Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2017. Vi laver også jævnligt små film, kampagner og lign., der understøtter vores anbefalinger om fysisk aktivitet.

Anbefalingerne og evidensen bag dem har vi samlet en i håndbog, som danner grundstenen for vores rådgivning om fysisk aktivitet. Rådgivningen kan være til borgere generelt, kommuner, herunder sundhedskonsulenter, og andre fagprofessionelle. Sundhedsstyrelsen har også udarbejdet en forebyggelsespakke om fysisk aktivitet, som har til formål at understøtte kommunernes arbejde med at give borgere gode muligheder for at være fysisk aktive gennem hele livet.

I forlængelse af rådgivningen deltager Sundhedsstyrelsen også i forskellige nationale netværk om fysisk aktivitet, fx Sunde Børn Bevæger Skolen og Sund By Netværkets temagruppe om fysisk aktivitet. Vi repræsenterer også Danmark i internationale netværk som Health Enhancing Physical Activity (HEPA) og World Health Organization (WHO).

Opdateret 23 MAJ 2019