xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Værdighed i ældreplejen

Alle kommuner i Danmark har fra 2016 skulle have en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Sundhedsstyrelsen understøtter kommunernes arbejde med værdighed i ældreplejen gennem Videnscenter for værdig ældrepleje.

I 2016 afsatte regeringen og dens støttepartier 1 mia. kroner årligt på finansloven til støtte for den kommunale prioritering af ældre borgeres værdighed og udviklingen af en kommunal værdighedspolitik for ældreplejen.

Værdig ældrepleje

Kommunernes værdighedspolitikker skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper for en mere værdig ældrepleje indenfor kommunen - med udgangspunkt i den personlige hjælp, omsorg og pleje, som ydes til ældre borgere i Danmark.

Videnscenter for værdig ældrepleje

For at støtte kommunerne i arbejdet med en mere værdig ældrepleje blev der i satspuljeaftalen 2018-21 afsat 60 mio. kroner til at etablere et nationalt videnscenter for værdig ældrepleje i regi af Sundhedsstyrelsen. Videncentret blev en del af Sundhedsstyrelsens enhed Ældre og demens i sommeren 2018. Siden 2021 er Videnscenter for værdig ældrepleje kommet på finansloven frem til 2023 for fortsat at yde støtte og være med til at styrke et værdighedsfokus i den offentlige og private ældrepleje i kommunerne.

Videnscentret tilbyder blandt andet rådgivning, forskellige typer af kompetenceudvikling og facilitering af netværk. For arbejdet med en værdig ældrepleje formidler vi information om den nyeste viden, gode erfaringer, best practice og metoder inden for hele ældre- og demensområdet med dette fokus. Videnscentret rummer også et værdighedsrejsehold til aktiviteter, der foregår lokalt i kommunerne.

Læs mere om Videnscenter for værdig ældreplejes aktiviteter

Opdateret 03 MAJ 2019