xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sekretariat

Sekretariatet bistår direktionen, ledelsesgruppen og resten af huset med administrative opgaver. Sekretariatet består af sektionerne koncernregnskab og ledelsessekretariatet.

Sekretariatet bistår direktionen, ledelsesgruppen og resten af huset med administrative opgaver, herunder ledelsesbetjening såsom sagsbehandling, mødeforberedelse og juridiske vurderinger om spørgsmål inden forvaltnings- og offentlighedsloven.

Sekretariatet understøtter også Sundhedsstyrelsen med økonomi- og ressourcestyring, regnskab og bogholderi. 

Sekretariatet er ansvarlig for tværgående opgaver såsom elektronisk sagsbehandling, informations- og datasikkerhed, udbud og anden kontraktindgåelse samt Sundhedsstyrelsens regler om habilitet.

Yderligere har enheden den overordnede kontakt til Koncern-HR og Koncern-IT. 

Herudover varetager sekretariatet den overordnede koordinering af Sundhedsstyrelsens internationale opgaver, herunder særligt opgaver i relation til WHO, EU og Nordisk Ministerråd samt internationale aktiviteter med direktørens deltagelse.

 

Michael Andersen, konstitueret enhedschef

mica@sst.dkhabilitetserklæring

Michael Andersen er konstitueret enhedschef i Sundhedsstyrelsens Sekretariat.

Michael var fra december 2021 - september 2022 enhedschef i Sundhedsstyrelsens Sekretariat, mens Michael fra 2013 - december 2021 var koncernregnskabschef i Sundhedsstyrelsen.

Michael Andersen er født 1971, og blev i 1992 kontoruddannet i Sundhedsministeriets departement.

Efter en kort værnepligt i Søværnet, begyndte han igen at arbejde i Departementet i 1993, hvor han har arbejdet med regnskab, indtil han i 2013 blev ansat som koncernregnskabschef i Sundhedsstyrelsen.

 

Jonas Vive, konstitueret sektionsleder

jovi@sst.dk

Jonas Vive har siden november 2021 været konstitueret sektionsleder i Sekretariatet i Sundhedsstyrelsen.

 

Nanna Grave Poulsen, sektionsleder (barsel)

nagp@sst.dkhabilitetserklæring

Nanna Grave Poulsen blev 1. juni 2019 sektionsleder i Sekretariatet i Sundhedsstyrelsen.

Nanna har en kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet, 2011. Samme år blev Nanna ansat i Akutberedskabet i Region Hovedstaden og arbejdede med kvalitetsområdet og sundhedsberedskab. 

I 2015 blev Nanna ansat i Sundhedsstyrelsen til at arbejde med sundhedsberedskab, den præhospitale indsats og smitsomme sygdomme.

 

Rúna Heinesen Shahid, sektionsleder

Rúna Heinesen Shahid blev i oktober 2022 sektionsleder i Sekretariatet i Sundhedsstyrelsen.

Opdateret 14 OKT 2022