xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Bipolar lidelse

Mennesker med bipolar lidelse oplever forstyrrelser i deres stemningsleje og aktivitetsniveau. Det vil sige, at man typisk svinger mellem maniske episoder, hvor man er overdrevent energisk, opstemt og udfarende – og depressive episoder, hvor man er nedtrykt og selvbebrejdende.

Bipolar lidelse er en alvorlig psykisk lidelse, hvor den sygdomsramte kan have symptomer i længere tid inden en diagnose stilles. Hos mange starter sygdommen i ungdomsårene og tidlig voksenalder.

Mange personer med en bipolar lidelse vil under en mani opleve ændringer i stemningslejet, så det er forhøjet, ubekymret og overstadigt. Dette ledsages af forøget energi med hyperaktivitet, som kan være svært for den enkelte og for omgivelserne at navigere i. En person med bipolar lidelse vil have nedsat behov for søvn og kaste sig ud i en masse projekter uden den samme fornemmelse for, hvad der kan lade sig gøre eller med manglende vedholdenhed til at fuldføre projektet.

Ved en depressiv episode er de væsentligste symptomer nedtrykthed, nedsat lyst og nedsat energi. Herudover er det karakteristisk med nedsat selvtillid eller selvfølelse, eller at have selvbebrejdelser eller skyldfølelse, tanker om død eller selvmord, tænke- eller koncentrationsbesvær.

Arvelighed har en stor indflydelse på udvikling af bipolar lidelse, men miljøfaktorer som f.eks. stress-belastninger kan fremprovokere en manisk eller depressiv episode hos i forvejen disponerede personer.

Læs mere om bipolar lidelse

Depressionsforeningen

Patienthåndbogen - Mani og bipolar lidelse

Sundhedsstyrelsens udgivelser om bipolar lidelse

National klinisk retningslinje for farmakologisk behandling af bipolar lidelse

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne - faglig visitationsretningslinje

Behandling af bipolar affektiv sindslidelse, Månedsbladet Rationel Farmakoterapi 2, 2011

Opdateret 28 OKT 2021