xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Overvågning af radioaktivitet i miljøet

EURATOM Artikel 35 verifikationsbesøg i Danmark

Som medunderskriver af EURATOM traktaten er Danmark forpligtet til at etablere og opretholde anlæg og systemer til måling og overvågning af radioaktivitet i miljøet (luft, vand og jord) (EURATOM, artikel 35). I medfør af artikel 35 har EU-kommissionen adgang til at føre kontrol med disse anlæg og systemer.

I den forbindelse har EU-kommissionen anmodet om et verifikationsbesøg i Danmark i foråret 2024. Mødet bliver afholdt 28. – 30. maj 2024.

Mødet omhandler Danmarks system for måling og overvågning af radioaktivitet i miljøet med fokus på København og omegn, herunder også beredskabsmæssig måling og overvågning. Endvidere omfatter besøget Danmarks måling og overvågning af radioaktivitet i drikkevand og fødevarer.

Forud for verifikationsbesøget har EU-kommissionen udsendt et spørgeskema, som Danmark har besvaret ved indsendelse af en rapport til EU-kommissionen. Som national kontakt på strålebeskyttelsesområdet fungerer Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) som koordinator for EU-kommissionens kontrolbesøg. SIS har desuden indhentet bidrag til og samlet rapporten med besvarelser på EU-kommissionens spørgsmål. Bidragsyderne til rapporten er Beredskabsstyrelsen, Dansk Dekomissionering, DTU Sustain, Fødevarestyrelsen samt Miljøstyrelsen.

EU-kommissionen har fastlagt programmet for mødet som bl.a. omfatter en introduktion til det danske program for måling og overvågning af radioaktivitet i miljøet, rundvisning og introduktion til laboratorierne på SIS samt verifikationsbesøg ved en gammaovervågningsstation tæt på København, ved DTU Sustain, Risø og ved Beredskabsstyrelsen i Birkerød. 

Opdateret 13 MAJ 2024