xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

2. Stofbrugere med et højrisikoforbrug

Skønnet over stofmisbrug i Danmark omfatter mennesker, der har et mere vedvarende forbrug af narkotika, som medfører fysiske, psykiske og/eller sociale skader. Mennesker med et stofmisbrug i substitutionsbehandling er medtaget i estimatet.

Opdateret 13 NOV 2019

Det seneste skøn over antallet af stofbrugere med et højrisikobrug af illegale stoffer fremgår i delrapport 2. Skønnet omfatter personer, der har et mere vedvarende forbrug stoffer, som medfører fysiske, psykiske og/eller sociale skader.

Skøn over antallet af stofbrugere med et højrisikoforbrug, 2019