xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Webinar: Pårørende-monopolet – få løst dit dilemma

Ældre og Demens holder webinar med helt konkrete løsninger på de dilemmaer og udfordringer som personale og pårørende oplever i det daglige arbejde eller støder på, fordi driften, organisationen eller systemet kan spænde ben for et godt samarbejde med de pårørende.

Hvad gør man, når man har en fornemmelse af, at de pårørende ikke er enige og dermed udfordrer det daglige samarbejde med den ældre borger? Eller hvad med tavshedspligten, når du gerne vil berolige en bekymret pårørende? I dette webinar tager vi de dilemmaer op, der er blevet sendt ind til pårørende-monopolet. Og vi ser på nogle af de gode spørgsmål om samarbejdet mellem personale og pårørende i ældreplejen som vi ikke har nået at svare på på de forgående 4 webinarer.

Webinaret er for dig, der er optaget af at styrke det gode samarbejde med pårørende, hvad enten det er i hjemmeplejen eller på plejecenter og som derfor gerne vil have løsningsforslag på nogle af de dilemmaer og udfordringer, som du har oplevet at stå overfor i dit daglige samarbejde med pårørendearbejde i ældreplejen.

Til webinaret har vi inviteret et monopol, som består af:

  • Eva Hultengren psykolog, pårørende og forfatter til bogen Pårørt: En pårørendes forløb med Alzheimers
  • Maria Tønnersen, underviser, praksisekspert og konsulent på Sundhedsstyrelsens værdighedsrejsehold
  • Marie Lilja Jensen, chefkonsulent i Ældre Sagen med fokus på pårørende
  • Lene Bundgaard Ciccolini, pårørenderådgiver i Albertslund Kommune

Sammen drøfter de dilemmaerne og kommer med forslag til løsninger.

Webinaret er nummer 5 i en række, hvor Sundhedsstyrelsen hen over foråret 2022 sætter fokus på forskellige temaer inden for pårørendeområdet i regi af projektet ’Det gode pårørende samarbejde’. På webinarerne vil du opleve en god blanding af vidensdeling, gode case eksempler, undervisning, interviews og faglige oplæg.

Se webinaret nedenunder